Sådan afgør I, hvem der tager hvilke beslutninger i teamet

Når I skal i gang med jeres projekt, skal I finde ud af, hvordan I skal tage beslutninger. Hvem har ret til at bestemme hvad? Er det den, der har fået projektidéen? Er det fællesskabet? Er det den med ansvar for en delopgave? Her kan I komme på dybt vand, hvis I ikke har en god organiseringsform. Men hvilken skal I vælge?
Klogt hoved: Julie Meldgaard Smidt & Frontløberne

Fordel opgaver og roller i teamet

For at undgå at holde mange lange møder kan I uddelegere ansvar til nogle tovholdere. En af jer kan for eksempel være tovholder for baren og derfor få lov at bestemme, hvad der skal serveres. Det giver de enkelte teammedlemmer mere motivation, fordi det er fedt at have ansvar og frihed til at træffe beslutninger. 

Når I uddelegerer, giver I samtidig slip på den fælles kontrol. Derfor er det godt at sætte rammer for beslutningerne. For eksempel ved at vedtage nogle overordnede retningslinjer for projektet, der matcher jeres værdier. Og måske allervigtigst: Ved at sørge for at alle områder har et fast budget, som de skal holde sig inden for. 

Når ansvaret er uddelegeret til forskellige områder, skal I respektere de beslutninger, de ansvarlige for området træffer. Det er en tillids sag at lave projekter sammen. Brug derfor god tid på at tale om jeres forventninger til hinanden, og hvad I lægger i det ansvar, I giver hinanden.

 

Sæt dogmer for beslutninger

Ved at bruge dogmer kan I undgå konflikter, og at der bliver truffet beslutninger, som ikke alle er enige i. Dogmerne er med til at sætte en ramme for, hvordan jeres beslutninger skal træffes. De skal ses som fælles huskesætninger, som de områdeansvarlige skal træffe beslutninger ud fra. 

Et eksempel på et dogme kan være, at der skal være ligestilling og mangfoldighed i projektet. Det kan jeres bookingansvarlige tolke, som at der skal bookes både mænd og kvinder. For den markedsføringsansvarlige kan det betyde, at alle navne på plakaten bliver skrevet med lige store skrifttyper i stedet for at have hovednavne og opvarmningsnavne. Eller det kan betyde, at der både skal være drikkevarer med og uden alkohol og mad med og uden kød. På den måde kan et simpelt dogme være med til at give en fælles retning for projektet, uden at alle skal være med til at træffe alle beslutninger. 

At lave fælles dogmer betyder ikke, at alle beslutninger bliver problem frie. Men gode dogmer giver jer mulighed for at tale om værdierne i projektet og er altså samtidig en smart måde at ensrette jeres beslutninger på.

Bonus boks

Støt de kloge hoveder

Seneste redskaber

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hvad er du god til?

Tilføj dit bidrag, bliv én af de kloge hoveder og vær med til at hjælpe andre med at gøre en forskel.
Gør en forskel

Rettelser eller tilføjelser til artiklen?

Vær med til at skabe en Wikipedia til at gøre en forskel
Open source

Relaterede redskaber

Koncept og projektudvikling

Redskaber til at organisere jeres gruppearbejde

HVORDAN SKAL I ORGANISERE JER? Det er en god idé at tage en snak om jeres organisering og eventuelt tegne den, så alle er enige om, hvordan arbejdsopgaverne er fordelt. Overvej, hvordan jeres projekt bedst kan organiseres ved at se på de forskellige modeller, der følger her. Hvordan vil det være at tage beslutninger indenfor de forskellige modeller? Vil det gå hurtigt eller langsomt? Vil der være meget spildtid, hvor forskellige teammedlemmer er med til at tage beslutninger, de ikke behøver at være inde over? Eller vil det være effektivt?

Læs mere
Koncept og projektudvikling

Rusk op i vanerne og udfordrer dit koncept

Vil I udfordre jer selv og tænke nyt,
ruske op i vanerne og have andre
perspektiver? Måske skal I lave et
projekt, som I har lavet en lignende
udgave af før, eller måske laver I
en årlig festival. Værktøjet her kan
hjælpe jer til at se helt nye muligheder ved at vende jeres koncept på
hovedet og arbejde med en række
benspænd.

Læs mere
Portfolio Tags
Modtag nye redskaber i din indbakke