Projektmodellen: Et redskab til at få overblikket over dit projekt

Projektmodellen er et redskab til at skabe et fælles grundlag og sikre, at I kommer omkring behov, formål og værdier, når I begynder jeres projektarbejde.
Julie Meldgaard Smidt - Klogere End Corona
Klogt hoved: Julie Meldgaard Smidt & Frontløberne

Projektmodellen: Et redskab til at få overblikket over dit projekt

Projektmodellen er et redskab til at skabe et fælles grundlag og sikre, at I kommer omkring behov, formål og værdier, når I begynder jeres projektarbejde.

Før I starter, skal du finder følgende materialer frem: Modellen, tusser og et stort papir til at notere svarerne.

Og så er det ellers bare at gå igang:

IDÉ

Læg ud med at beskrive jeres idé for projektet. Hvad går idéen overordnet ud på?

BEHOV

Hvilke behov oplever I, at der er for at realisere idéen? Stil jer selv spørgsmål om de indre og ydre behov:

YDRE BEHOV

Hvad mangler verden, som I gerne vil skabe? Er der noget, der pisser jer af? Eller går I og savner noget i jeres lokalområde? Tager idéen udgangspunkt i et reelt behov lokalt, nationalt eller globalt?

INDRE BEHOV

Hvad er jeres personlige motivation for at deltage i projektet? Hvorfor er det fedt at lave projektet?

FORMÅL

Hvad er projektets overordnede formål, som samler jeres indre og ydre behov? Hvad er årsagen eller målet med at lave projektet?

“Værdierne er projektets kompas, som skal fungere som jeres grundsætninger for, hvordan I skal navigere i det.“

Julie Meldgaard Smidt & Frontløberne Tweet

VÆRDIER

Hvilke værdier er centrale i projektet? Hvad er vigtigt at have fokus på? Værdierne er projektets kompas, som skal fungere som jeres grundsætninger for, hvordan I skal navigere i det.

KONCEPT

Først når behov, formål og værdier er på plads, er I klar til at udvikle konceptet. Hvordan skal idéen udfolde sig for at opfylde det formål, I har opsat? Hvilke aktiviteter skal projektet have? Hvordan matcher aktiviteterne jeres værdier og behov?

TEAM

Hvem er I på holdet, og hvad er I gode til? Mangler I nogle kompetencer internt til opgaver, I kan se i projektet? Skal I have hjælp udefra?

STRUKTUR

Hvordan vil I strukturere jeres projektarbejde? Hvordan skal I tage beslutninger? Hvilke roller tager I hver især? Skal I have en formel eller uformel organiseringsform?

PRAKSIS

Hvad er tidsrammen for projektet? Hvornår skal det afvikles? Hvor ofte mødes I om projektet?

Nogle af spørgsmålene er lettere at svare på end andre. Det er helt fint. Måske kan I ikke svare på alle spørgsmål nu, men så kan I vende tilbage til modellen senere. For den kan både bruges i den helt tidlige fase af et projekt, og når projektet er godt i gang, så I holder styr på, om noget skal rettes til eller mangler. Modellen er særligt god til at sikre, at alle har samme viden og er motiverede gennem hele projektet.

Bonus boks

Støt de kloge hoveder

Seneste redskaber

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hvad er du god til?

Tilføj dit bidrag, bliv én af de kloge hoveder og vær med til at hjælpe andre med at gøre en forskel.
Gør en forskel

Rettelser eller tilføjelser til artiklen?

Vær med til at skabe en Wikipedia til at gøre en forskel
Open source

Relaterede redskaber

Koncept og projektudvikling

Redskaber til at organisere jeres gruppearbejde

HVORDAN SKAL I ORGANISERE JER? Det er en god idé at tage en snak om jeres organisering og eventuelt tegne den, så alle er enige om, hvordan arbejdsopgaverne er fordelt. Overvej, hvordan jeres projekt bedst kan organiseres ved at se på de forskellige modeller, der følger her. Hvordan vil det være at tage beslutninger indenfor de forskellige modeller? Vil det gå hurtigt eller langsomt? Vil der være meget spildtid, hvor forskellige teammedlemmer er med til at tage beslutninger, de ikke behøver at være inde over? Eller vil det være effektivt?

Læs mere
Koncept og projektudvikling

Sådan afgør I, hvem der tager hvilke beslutninger i teamet

Når I skal i gang med jeres projekt,
skal I finde ud af, hvordan I skal
tage beslutninger. Hvem har ret til at
bestemme hvad? Er det den, der har
fået projektidéen? Er det fællesskabet? Er det den med ansvar for
en delopgave? Her kan I komme
på dybt vand, hvis I ikke har en god
organiseringsform. Men hvilken skal
I vælge?

Læs mere
Portfolio Tags
Modtag nye redskaber i din indbakke