Projektmodellen: Et redskab til at få overblikket over dit projekt

Projektmodellen er et redskab til at skabe et fælles grundlag og sikre, at I kommer omkring behov, formål og værdier, når I begynder jeres projektarbejde.
Julie Meldgaard Smidt - Klogere End Corona
Klogt hoved: Julie Meldgaard Smidt & Frontløberne

Projektmodellen: Et redskab til at få overblikket over dit projekt

Projektmodellen er et redskab til at skabe et fælles grundlag og sikre, at I kommer omkring behov, formål og værdier, når I begynder jeres projektarbejde.

Før I starter, skal du finder følgende materialer frem: Modellen, tusser og et stort papir til at notere svarerne.

Og så er det ellers bare at gå igang:

IDÉ

Læg ud med at beskrive jeres idé for projektet. Hvad går idéen overordnet ud på?

BEHOV

Hvilke behov oplever I, at der er for at realisere idéen? Stil jer selv spørgsmål om de indre og ydre behov:

YDRE BEHOV

Hvad mangler verden, som I gerne vil skabe? Er der noget, der pisser jer af? Eller går I og savner noget i jeres lokalområde? Tager idéen udgangspunkt i et reelt behov lokalt, nationalt eller globalt?

INDRE BEHOV

Hvad er jeres personlige motivation for at deltage i projektet? Hvorfor er det fedt at lave projektet?

FORMÅL

Hvad er projektets overordnede formål, som samler jeres indre og ydre behov? Hvad er årsagen eller målet med at lave projektet?

“Værdierne er projektets kompas, som skal fungere som jeres grundsætninger for, hvordan I skal navigere i det.“

Julie Meldgaard Smidt & Frontløberne Tweet

VÆRDIER

Hvilke værdier er centrale i projektet? Hvad er vigtigt at have fokus på? Værdierne er projektets kompas, som skal fungere som jeres grundsætninger for, hvordan I skal navigere i det.

KONCEPT

Først når behov, formål og værdier er på plads, er I klar til at udvikle konceptet. Hvordan skal idéen udfolde sig for at opfylde det formål, I har opsat? Hvilke aktiviteter skal projektet have? Hvordan matcher aktiviteterne jeres værdier og behov?

TEAM

Hvem er I på holdet, og hvad er I gode til? Mangler I nogle kompetencer internt til opgaver, I kan se i projektet? Skal I have hjælp udefra?

STRUKTUR

Hvordan vil I strukturere jeres projektarbejde? Hvordan skal I tage beslutninger? Hvilke roller tager I hver især? Skal I have en formel eller uformel organiseringsform?

PRAKSIS

Hvad er tidsrammen for projektet? Hvornår skal det afvikles? Hvor ofte mødes I om projektet?

Nogle af spørgsmålene er lettere at svare på end andre. Det er helt fint. Måske kan I ikke svare på alle spørgsmål nu, men så kan I vende tilbage til modellen senere. For den kan både bruges i den helt tidlige fase af et projekt, og når projektet er godt i gang, så I holder styr på, om noget skal rettes til eller mangler. Modellen er særligt god til at sikre, at alle har samme viden og er motiverede gennem hele projektet.

Bonus boks

Støt de kloge hoveder

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hvad er du god til?

Tilføj dit bidrag, bliv én af de kloge hoveder og vær med til at hjælpe andre med at gøre en forskel.
Gør en forskel

Rettelser eller tilføjelser til artiklen?

Vær med til at skabe en Wikipedia til at gøre en forskel
Open source

Relaterede redskaber

Koncept og projektudvikling

Sådan afgør I, hvem der tager hvilke beslutninger i teamet

Når I skal i gang med jeres projekt,
skal I finde ud af, hvordan I skal
tage beslutninger. Hvem har ret til at
bestemme hvad? Er det den, der har
fået projektidéen? Er det fællesskabet? Er det den med ansvar for
en delopgave? Her kan I komme
på dybt vand, hvis I ikke har en god
organiseringsform. Men hvilken skal
I vælge?

Læs mere
Koncept og projektudvikling

Rusk op i vanerne og udfordrer dit koncept

Vil I udfordre jer selv og tænke nyt,
ruske op i vanerne og have andre
perspektiver? Måske skal I lave et
projekt, som I har lavet en lignende
udgave af før, eller måske laver I
en årlig festival. Værktøjet her kan
hjælpe jer til at se helt nye muligheder ved at vende jeres koncept på
hovedet og arbejde med en række
benspænd.

Læs mere
Portfolio Tags
Modtag nye redskaber i din indbakke